ชื่อสินค้า : ใบเจียร ตัด ขัด งานโลหะ 4 นิ้ว 100x2mm

เม็ดทรายละเอียดปานกลาง ใช้สำหรับเจียรงานเหล็กทั่วไป

ขนาด : 4″ 1/4″ x 5/8″ [100 x 2 x 16mm]

MAX:80 m/s, 15200 RPM

ความหนา 1.2 mm.

เกรดหิน A24P BF

(กล่องนึงมี 25 ใบ)

รายละเอียด

ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว ผึ้งน้อย โคโรล่า COROLLA
(Flexible Grinding Disc)

– ผลิตจากเม็ดทรายเซรามิคคริสตอล ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีความคมเป็นพิเศษ

– เจียรกินเนื้องานได้ดี สำหรับงานเหล็ก โลหะ และสแตนเลส ใช้งานร่วมกับเครื่องเจียร 4 นิ้ว

– เม็ดทรายละเอียดปานกลาง ใช้สำหรับเจียรงานเหล็กทั่วไป